14 illik fəaliyyəti müddətində Cinealliance müxtəlif mövzu və üslublarda, yüksək keyfiyyətli video materiallardan ibarət  zəngin baza yarada bilmişdir. Cinealliance bazasına Azərbaycanın dünəni və bu günü, tarixi abidələri, milli qəhrəmanlarla bağlı materiallar və ictimai xadimlərlə müsahibələr daxildir. Biz  arxivimizdən tarixi materialların seçilməsində sizə öz dəstəyimizi verməyə şad olarıq.